Σκούπα χαλιών και μοκετών

Σκούπα βιολογικού καθαρισμού χαλιών, μοκετών, σαλονιών αυτοκινήτων