Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Κατά την παραγγελία των προϊόντων σας ή για την επικοινωνία σας μαζί μας, σας ζητείται να μας πληροφορήσετε ατομικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας, ή για να σας πληροφορήσουμε για σχετικές δραστηριότητες και νέα. Όλα τα στοιχεία φυλάσσονται στο διακομιστή μας, και ποτέ δε θα μοιραστούμε, πωλήσουμε ή ενοικιάσουμε τα στοιχεία σας με κανέναν τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή σας ή εντολή από αρμόδια διωκτική αρχή.

Τα στοιχεία που θα μας παράσχετε θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από εργαζομένους ή υπεργολάβους μας με σκοπό την αποστολή πληροφοριών σχετικών με την εκπλήρωση της παραγγελίας σας ή άλλων σχετικών δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά και άλλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας, αλλαγής ή κακής χρήσης των πληροφοριών που φυλάσσονται στο σύστημά μας.

Ο ιστοτόπος αυτός δε χρησιμοποιεί cookies ή άλλο μέσο αναγνώρισης των επισκεπτών πέραν των όσων απαιτούνται από την πλατφόρμα του WordPress και των plugins που χρησιμοποιούμε για τη σωστή εμφάνιση του ιστοχώρου.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας, και να τα μεταβάλλετε σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Για να γίνει αυτό, παρακαλούμε στείλτε ένα σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info[at]gtprental.gr.