Διαδικασία ενοικίασης

Οι χρεώσεις έχουν ως εξής:

Πρώτη Μέρα
Η χρέωση αφορά τις πρώτες 24 ώρες ενοικίασης.

Επιπρόσθετες Ημέρες
Η χρέωση αφορά επιπλέον μέρες μετά την πρώτη ημέρα ή εβδομάδα

Ανά Εβδομάδα
Η χρέωση για ενοικίαση μίας εβδομάδας -εφτά ημερών.

Η διαδικασία προβλέπει την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και την υπογραφή ενός συμφωνητικού όπου παρατίθενται οι όροι ενοικίασης.

Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των εργαλείων και μηχανημάτων στον πελάτη.

Τέλος, τα αναλώσιμα που επιστρέφονται αχρησιμοποίητα στο τέλος της ενοικίασης σας δε θα χρεωθούν. Έτσι είναι καλύτερα να παίρνετε περισσότερα από όσα πιθανόν να σας χρειαστούν για να κάνετε πιο άνετα τη δουλειά σας.